راهنما   ::    ارتباط با شهرداری   ::    شهر ما خانه ماست   ::    شورای اسلامی شهر باخرز   ::    اطلاعیه مهم شهرداری   ::    اماکن دیدنی باخرز   ::    تلاوت آنلاین قرآن   ::    زمان   ::    لینک کانال اجتماعی (تلگرام) شهرداری باخرز   ::    اطلاعیه محیط زیست   ::    گزارش تصویری از عملکرد شهرداری باخرز   ::
فهرست اصلی سایت
شورای اسلامی شهر

 

ارتباط مستقیم با نماینده ی تام الاختیاروزیر در رسیدگی به تخلفات ادااری وزارت کشور

 

 
کل کاربران : 384865
کاربران امروز : 104
بازدید امروز : 105
کاربران دیروز : 139
بازدید دیروز : 141
کاربران آنلاین : 15

 

فرم های مورد نیاز

 


شرح وظایف واحدهای شهرداری
     

شرح وظایف واحد خدمات شهری

·         رهبری و هدایت امور خدمات شهری و فضای سبز در قالب وظایف محوله در قانون شهرداریها

·         ایجاد هماهنگی لازم ما بین فعالیت های معاونت خدمات شهری با دیگر حوزه های شهرداری در راستای افزایش کارائی و اثربخشی انجام وظایف و حذف و کاهش دوباره کاری

·         بررسی و تعیین خطی مشی های کلی معاونت و نظارت بر اجرای دقیق سیاست ها و استراتژی های مدون توسط مناطق و نواحی تابعه

·         نظارت بر حسن تعامل حوزه های مربوط با سایر نهاد ها و ارگانهای دولتی و خصوصی ذیمدخل در ارائه وظایف محوله

·         نظارت بر حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهرداری بر اساس معیار ها، ضوابط و استانداردهای موجود در شرایط خاص اقلیمی

·         نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به کشتارگاه  صنعتی و تدوین سیاست های مربوط در جهت ارتقاء و اداره موثر امور مربوط به آن

·         نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به میادین میوه و تره بار و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور حسن انجام وظایف شهرداری در این حوزه

·         شرکت فعال درکمیسیون ها، جلسات و مقررات های قانونی بند 20، تبصره 14 و ... به منظور اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با معاونت و سایر اختیارات تفویض شده

·         ارزیابی و نظارت مستمر از مدیریت ها، واحد ها و حوزه های تحت سرپرستی

·         سایر وظایف محوله و اختیارات تفویض شده ارجاع می گردد.

شرح وظایف مسئول امور اداری   

ـ بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

ـ نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .

ـ تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاری پرسنل .

ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ... .

ـ رسیدگی به امورکسبه درخصوص مکاتبات مجمع امورصنفی واتحادیه های تحت پوشش در خصوص صدور و تمدید پروانه کسب و ارائه پاسخ مکاتبات و استعلام ها پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهراری .

ـ عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان و شرکت در جلسات مربوطه و پیگیری مصوبات .

ـ همکاری مستمر با مجمع امور صنفی شهرستان در جهت قانونمندی و ساماندهی اصناف شهر .

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 

شرح وظایف مسئول فضای سبز

ـ حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک  های محلی و اشجار .

ـ توسعه فضای سز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی

 در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .

ـ پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .

ـ آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .

ـ تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .

ـ رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).

ـ نجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 

 

شرح وظایف واحد عمران

عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح هادی و تفضیلی شهر

بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )

عقد قرار داد با پیمانکاران ذیصلاح زیر نظر حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری رشت

جدول گذاری رفیوژ های خیابانهای اصلی

پیاده رو سازی

زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی

شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس در خواست مردمی و خودیاری اهالی

هدایت آبهای سطحی

ایجاد پارکینگهای حاشیه خیابانهای اصلی

روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند

زیر سازی و آسفالت نوارها ی حفاری پس از اتمام عملیات شرکتهای حفار از قبیل آب و برق و گاز و تلفن

 نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

 

شرح وظایف کارشناس امور حقوقی                                                                                                      

  ـ جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده از در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا موسسه دولتی در مراجع صلاحیت دار

ـ جمع آوری بررسی وتنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسشهای بعمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسائل حقوقی

ـ جمع آوری , بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی , طرح تصویب نامه ها اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز

ـ تهیه متن قراردادهای منعقده , دستور جلسات و صورتجلسات مربوطه

ـ شرکت در جلسات , استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد یا قبول آن

ـ ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع  ارگانهای مربوطه

ـ تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوطه

ـ رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین ومقررات مربوطه و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

‌ـ همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات

ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

ـصدور دستور تامین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران

ـ انجام امور قضایی (استرداد تعاون قضایی , تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن)

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

شرح وظایف مسئول امور مالی 

ـ رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .

ـ رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .

ـ انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .

ـ انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه های مالی شهرداری ها .

ـ رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد .

ـ تنظیم قراردادها ـ تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها .

ـ نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری .

ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده .

ـ نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

شرح وظایف آتش نشانی و خدمات ایمنی                              

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ، اداری و عقیدتی

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل

-         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف

-         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار

-         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 تعاریف و اصطلاحات
1- درآمد های شهرداری : عبارت است از عوارض، بهاء و خدمات که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و توسط شهرداری قابل وصول می باشد.
2- واحد صنفی : واحد های خدماتی یا اقتصادی که فعالیت آنها در محل فعالیت و یا وسیله ای سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا شود واحد صنفی شناخته می شود.
3- تسویه حساب : یعنی عادی کردن بدهی و پرداختی شخص اعم از پول یا اسناد پرداختی مانند چک، سفته
4- مفاصا حساب : یعنی پرداخت کلیه بدهی ها من جمله چک ها
  و سفته های تحویلی. یعنی کل بدهی به حساب شهرداری واریز شده باشد.

.. شرح وظایف درآمد
1- وصول تمام درامد واحدهای مختلف شهرداری منطقه
  2- محاسبه پروانه های ساختمانی و عوارضات اضافه بنا و بدون پروانه
  3- صدور جواز کسب
  4- ارسال پرونده های دارای اضافه بنا به کمیسیون
  5- دادن اخطار و پلمپ مغازههای غیر تجاری
  6- دریافت عوارض کارخانجات
  7- دریافت عوارض سالیانه

.. شرح وظایف افراد
1- مسئول درآمد و نوسازی : بررسی نهایی تمامی پرونده های انجام شده در درآمد و نوسازی و نماینده شهرداری در کمیسیون ها
2- مسئول درآمد : محاسب پروانه ساختمانی و کلیه عوارضات اضافه بنا بدون پروانه و صدور مفاصا حساب جهت موارد اشاره شده بالا و انجام عمل تقسیط طبق دستور مدیر منطقه و نیز دریافت وصولی کلیه واحدهای شهرداری منطقه 4 به صورت نقدی و چک و ارجاع چک های وصولی به مامورین وصول
3- کسب و پیشه : انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به نامه های رسیده از اتحادیه ها و صدور جواز کسب جهت مشاغل مختلف و صدور فیش و مفاصا حساب با کامپیوتر
4- بایگان درآمد : مسئول خروج و ورود پرونده ها از بایگانی جهت بررسی و نیز ثبت نامه های رسیده دردفترثبت بایگانی
5- مامور وصول کمیسیون ها : مامور وصول کمیسیون ها و وصول چک های کلیه واحدهای شهرداری منطقه 4
6- مامور وصول : مامور وصول و پیگیری عوارض کارخانجات و الصاق اخطار کارخانجات و نماینده شهرداری همدان در کمیسیون ماده 77 (کمیسیون عوارض و تقسیط)و تشکیل پرونده کمیسیون 77 و پیگیری عوارض وصولی از سازمان امور اقتصادی و دارایی .
8- کمیسیون ماده 100 و توافق : تشکیل پرونده کمیسیون ماده 100 (تخلفات اضافه بنا) و ارجاع پرونده ها به کمیسیون و دریافت رای و مبلغ جریمه کمیسیون و صدور تسویه حساب پرداخت جریمه. تشکیل پرونده کمیسیون توافق و دادن اخطار به مغازه های غیر تجاری و پلمپ آنها .
9- کمیسیون ماده 100 و توافق : تشکیل پرونده های کمیسیون ماده 100 و توافق و نیز دادن اخطار به مغازه های غیر تجاری
10- بهینه سازی پرونده های قدیمی : بهینه سازی و تعویض پرونده های قدیمی شامل تعویض پوشه و خارج کردن پرونده های ابطال شده و خارج کردن آنها از لیست بایگانی
11- کامپیوتر درآمد و منطقه 4 : مسئول پشتیبانی و تامین وخدمات کامپیوتر منطقه 4 و انجام کلیه عملیات کامپیوتری واحد درآمد ازجمله برنامه های کاربردی واحد درآمد اعم از برنامه کسب و
  پیشه برنامه چک و تقسیط برنامه درآمد- برنامه نوسازی

شرح وظایف حراست

- برنامه ریزی و اداره و نظارت بر انجام امور حراستی شهرداری و موسسات تابعه

- بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک و اسناد محرمانه

- تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای حفاظتی و حراستی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت در حسن اجرای آیین نامه های مذکور

- اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت سازمانها و مقامات ذیصلاحیت

- حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی

- اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحدهای ذیربط

- ارائه مشاوره امنیتی واطلاعاتی لازم به شهردار

- فراهم ساختن موجبات آموزشی کارکنای شهرداری در زمینه برنامه های حراستی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده

- صدور کارت شناسائی برای کارکنان شهرداری در چهارچوب ضوابط ذیربط

- انجام امور تحریرات و بایگانی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه

- ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیتهای انجام شده و مشکلات واحد به شهرداری

- انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

- نظارت بر کمیسیون های شهرداری

- نظارت بر کلیه واحد های شهردری 

- ارائه مشاوره به شهرداری 

 

آخرین بروز رسانی : 1393/08/03 09:20:04  تعداد مشاهده : 6201  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

 

 

 

محمد جواد حیدری

«شهردار باخرز»

bakharzcity@chmail.ir

 

پیام حراست شهرداری

 

https://t.me/bakharzcityتلگرام شهرداری باخرز

 

 

 


پنجشنبه
28 تير 1397
5. ذي‌القعده 1439
2018 Jul 19

 

   راهنما   ::    ارتباط با شهرداری   ::    شهر ما خانه ماست   ::    شورای اسلامی شهر باخرز   ::    اطلاعیه مهم شهرداری   ::    اماکن دیدنی باخرز   ::    تلاوت آنلاین قرآن   ::    زمان   ::    لینک کانال اجتماعی (تلگرام) شهرداری باخرز   ::    اطلاعیه محیط زیست   ::    گزارش تصویری از عملکرد شهرداری باخرز   ::
.........................«کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری باخرز می باشد»......................


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری وایو
RaakCMS