راهنما   ::    ارتباط با شهرداری   ::    شهر ما خانه ماست   ::    شورای اسلامی شهر باخرز   ::    اطلاعیه مهم شهرداری   ::    اماکن دیدنی باخرز   ::    تلاوت آنلاین قرآن   ::    زمان   ::    لینک کانال اجتماعی (تلگرام) شهرداری باخرز   ::    اطلاعیه محیط زیست   ::    گزارش تصویری از عملکرد شهرداری باخرز   ::
فهرست اصلی سایت
شورای اسلامی شهر

 

ارتباط مستقیم با نماینده ی تام الاختیاروزیر در رسیدگی به تخلفات ادااری وزارت کشور

 

 
کل کاربران : 384866
کاربران امروز : 105
بازدید امروز : 106
کاربران دیروز : 139
بازدید دیروز : 141
کاربران آنلاین : 16

 

فرم های مورد نیاز

 


شورای اسلامی شهر باخرز
     

شهر

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

آشنایی بیشتر

باخرز

نورمحمد فهمیده

رئیس شورا

 

باخرز

غلامرسول مستعد

نائب رئیس شورا

 

باخرز

غلامنبی اقتصاد

نماینده شورای شهر در شهرستان

 

باخرز

حبیب شیخ احمدی

خزانه دار شورا

 

باخرز

علی معصومی

منشی شورا

 

مبانی قانونی و وظایف شوراها

باسمه تعالی

طبق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود . از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، اعضاء شورا و نظایر این ها و از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد و همچنین طبق اصل هفتم قانون اساسی و بنا به دستور اکید قرآن کریم  « وامرهم شوری بینهم » شورا ، در کنار مجلس و سایر ارگانها جزء ارکان تصمیم گیری و نهادی برای اداره کشور میباشد و همچنین با توجه به ترکیب و نحوه انتخابات شورا و ارتباط مستقیم و نزدیک اعضاء  برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورای به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب میکنند . (اصل یکصدم قانون اساسی ) ؛ لذا با توجه به حائز اهمیت بودن جایگاه شورا ها در تعیین خط مشی و شناخت موانع و پاره ای از مشکلات ، کمبودها نواقص و معضلات و ایجاد بسترهای مناسب جهت رفع این موانع و هدایت جامعه در مسیر تعالی و ثبات هر چه بیشتر ، بر آن شدیم تا شرحی از وظایف ، اختیارات و نحوه عملکرد شوراها بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان نماییم تا راهنمایی جهت تعیین انتظارات و تعریف هرچه بهتر محدوده عملکرداین نهاد مردمی باشد . 

ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران–مصوب 1/3/75 مجلس شورای اسلامی

ماده 71 – وظایف شورای اسلامی شهربه شرح زیر است :

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .

تبصره2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم  وزیر کشور در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد .

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد : 

الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .

ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .

ج- تعلیق طبق مقررات قانونی .

د-فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهرداربه تشخیص شورای شهر .

2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها ، جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .

4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .

5-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

6-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .

7-اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف ، نیزانجام آمارگیری تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .

8-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی  جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .

9-تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور .

10-تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .

11-همکاری باشهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهر سازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهر سازی .

12-تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که به تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .

13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .

14-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری .

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .

15-تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور .

16-تصویب لوایح برقراری یا لغوشهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بادر نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که ازسوی وزارت کشور اعلام میشود .

17-نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .

18-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .

19-نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی ها و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .

20-تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .      

21-نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه وتهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .

22-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهر .

23-نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

24-تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .

25-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .

26-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ملی و معاملات شهرداریها

27-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .

28-وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .

29-وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاههای ذیربط کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .

 

آخرین بروز رسانی : 1396/07/01 03:52:31  تعداد مشاهده : 2293  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

 

 

 

محمد جواد حیدری

«شهردار باخرز»

bakharzcity@chmail.ir

 

پیام حراست شهرداری

 

https://t.me/bakharzcityتلگرام شهرداری باخرز

 

 

 


پنجشنبه
28 تير 1397
5. ذي‌القعده 1439
2018 Jul 19

 

   راهنما   ::    ارتباط با شهرداری   ::    شهر ما خانه ماست   ::    شورای اسلامی شهر باخرز   ::    اطلاعیه مهم شهرداری   ::    اماکن دیدنی باخرز   ::    تلاوت آنلاین قرآن   ::    زمان   ::    لینک کانال اجتماعی (تلگرام) شهرداری باخرز   ::    اطلاعیه محیط زیست   ::    گزارش تصویری از عملکرد شهرداری باخرز   ::
.........................«کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری باخرز می باشد»......................


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری وایو
RaakCMS